Enl Sjöblom et al. 2006, Jouhi 2012, är motivet till att kvinnor väljer hemförlossning en önskan om kontinuitet och möjligheten till att ha kontroll genom att få välja barmorska och även för att undvika rutiner på sjukhus som upplevs otrygga. Hemmaförlossning är ett sätt att bevara auktoritet och autonomi.
 
Viisanien 2001, skriver att kvinnorna tror på sin egenförmåga att kunna föda sitt barn och upplever sig störda på sjukhus.
 
Larsson, Bondas,Lundgren 2014 skriver: Planeringen och genomförandet börjar med en tro på sin egna förmåga och alla resurser som behövs för att föda finns redan i kroppen. Enl dessa kvinnor är själva resan till sjukhuset ett moment som stör förlossningen, då de förlorar fokus och energi. Kvinnorna vet att det kan uppstår komplikationer och ifrågasätter inte behovet av medicinsk kompetens, de önskar att själv få bjuda in de som ska få närvara på förlossningen. Då de känner att de är svaga inför auktoriteter och vill inte riskera att hamna i underläge.
 
Det är en förutsättning att hon är ostörd för att hon ska kunna höra vad kroppen säger.
 
Citat:
 
"Jag vill föda mitt barn utifrån mig själv och min kropp."
 
"Efter första kontakten med dem känner både jag och min man att detta är personer som kommer att göra allt för att vi ska få en så bra förlossning som möjligt."
 
"Vi fick en förlossning i trygga händer med förtroende till min kraft, vilja och kropp."
 
"Barnets hjärtljud kontrollerades regelbundet med försiktighet utan att störa mig i mitt arbete."
 
"Att jag fick ha mina barnmorskor kvar som stöd betydde otroligt mycket för mig och min man. De kommunicerade med honom och såg till att han hela tiden var med och visste vad som skulle hända."
 
"Ännu en fördel med vårt förlossningsteam är att de följer upp oss och stöttar oss även efter förlossningen. De pratar med oss om förlossningen om och om igen, på så vis får vi reda ut alla funderingar som vi har.
 
Jag vet inte om jag ska vara med på bild/text om personal men i så fall kunde jag kansk