Information och journalföring.
o   Barnmorskorna behöver tillgång till din Mödrahälsovårds journal samt alla blodprovssvar. Be din Mödravårdsbarnmorska att skriva ut journalen till dig.
o   Vi kommer förse er med en lista över saker som ni kan förbereda inför födseln.
o   Efter födseln skickar barnmorskan födelseanmälan till Skattemyndigheten och moderskapsintyg till Försäkringskassan. Vi är också ålagda att förse Socialstyrelsen med kopior på förlossningsjournalen. Sammanfattningar skickas även till Mödravårdsbarnmorskan och BVC.

 
Graviditeten.
o   Ni kommer att träffa någon/några av barnmorskorna tre gånger under graviditeten. Vi träffar er gärna i hemmet. Graviditetsbesöken är till för att lära känna varandra samt diskutera era önskemål inför födseln. Det är så klart fördelaktig om ni får träffa alla barnmorskor men det beror lite på timingen och era behov.
o   Barnmorskorna informerar er om vad ni kan förvänta er av oss. Det innebär diskussion om situationer som kan leda till att vi råder till överflyttning till sjukhuset samt akuta situationer som kan uppstå under en hemförlossning och hur vi hanterar dessa.
o   Vid graviditetsvecka 35-36 rekommenderar vi att ni träffa en överläkare på förlossningskliniken. Detta är för att göra en bedömning angående riskfaktorer som skulle eventuellt leder till att en hemförlossning avråds. Det är också ett sätt att hålla kliniken informerade och skapa en positiv kontakt. Vi hjälper till med tidsbokning. I samband med besöket på sjukhuset ordnar vi så att ni får hämta upp material som vi kan tänkas behöva under förlossningen, bl a läkemedel, engångsmaterial, mm.

 
 
Födseln.
o   Informera jourhavande barnmorska så snart du känner att värkarbetet börjar komma igång (vänta till morgonen, om du känner av enstaka eller oregelbundna sammandragningar mitt i natten men om du känner dig orolig, ring när som helst!!)
o   Under den tidiga fasen av förlossningsarbetet kommer en barnmorska, vid behov, besöka dig.
o   När sammandragningarna har blivit etablerade (täta, intensiva, regelbundna) kommer en barnmorska att stanna hos er.
o   Vi försöker alltid vara två barnmorskor vid födseln, den andra barnmorskan tillkallas lite längre fram under värkarbetet.
o   En barnmorska är kvar tills minst 2-3 timmar efter födseln.

 
Efter födseln.
o   Efterbesöken innefatta kontroll av mor och barn, allmänt stöd och amningsstöd.
o   Besöken sker vanligtvis dagen efter barnets födelse, 3:e eller 4:e dagen samt 7:e dagen eller efter behov.
o   PKU-provtagning och Barnläkarundersökning utförs på förlossningskliniken ca 48 timmar efter födseln. Hörselkontroll utförs vanligtvis i samband med detta besök (beroende på vilken förlossningsklinik ni tillhör). Vi hjälper till med tidsbokning.

 
 
I Förlossningspaketet ingår:
o   3 besök under graviditeten.
o   3 besök efter barnets födelse.
o   Jour under graviditetsveckorna 37-42.
o   Vård under värkarbetet och födseln.
o   Extra besök anordnas efter behov (kostnad tillkommer)Kontraktet ska vara påskrivet innan jourtiden påbörjas.

Detta kan ske i samband med ett besök och när ni känner att ni har fått all information. Om ni bestämmer er för ett annat alternativ, tas betalning ur för varje besök samt reseersättning.
Information om aktuella kostnaderna finns i kontraktet.