Kontraktet ska vara påskrivet innan jourtiden påbörjas.

Detta kan ske i samband med ett besök och när ni känner att ni har fått all information. Om ni bestämmer er för ett annat alternativ, tas betalning ur för varje besök samt reseersättning.
Information om aktuella kostnaderna finns i kontraktet.Kontrakt

Barnmorskorna åtar sig att biträda vid hemförlossning i föderskans hem. Barn­morskorna finns tillgängliga enligt jourschema från tre veckor före till och med två veckor efter beräknad fö­delse (graviditetsvecka 37+0- 41+6). Barnmorskorna skall ha tillgång till Mödravårdsjournalen för att kunna bedöma graviditeten som normal. Under graviditeten bör modern konsultera en läkare för att fastställa att hon inte lider av akut eller kronisk sjukdom som kan påverka förlossningsförloppet. Om komplikationer uppstår eller befaras enligt barnmorskornas bedömning avslutas förlossningen på förlossningsavdelning.
 
Barnmorskorna ansvarar för eftervård av mor och barn under tio dagar efter födseln. I detta ingår bland annat amningsstöd, samordning av Hörselkontroll, PKU-provtagning samt Barnläkarundersökning.
 
-Överenskommen kostnad för hemförlossning enligt ovanstående plan: 25 000 kr.
 
- Om avtalet måste brytas i ett sent läge (exempelvis pga komplikationer som gör det olämpligt att föda hemma) tas följande kostnader ut:
70 kr per påbörjat jourdygn.
500 kr för varje besök i hemmet.
 
-Om födseln påbörjas hemma, men behöver avslutas på sjukhus, debiteras hela beloppet: 25 000 kr.
 
-Reseersättning för samtliga vårdkontakter tillkommer:
20 kr/mil (10 km)
 
 
Ort, datum:                                             
 
Förälder/föräldrar:  ______________________________________
 
 
Ort, datum:                                             
 
För Welcomehome – Födelseteamet i Väst: ________________________.